Quý đầu năm 2019 trùng với dịp Tết âm lịch cổ truyền. Tuy nhiên, không khí hứng khởi dường như không bị ảnh hưởng nhiều, trái lại còn chứng kiến những nỗ lực vượt bậc, sự cạnh tranh đầy hấp dẫn giữa các thành viên của đại gia đình Success Together. Không khí và những […]